Kontantinsats för billån med bilen som säkerhet

Innehåller annonslänkar
Låna till kontantinsats:
Låna till kontantinsats via Advisa Jämför lån till kontantinsats →
Låna till kontantinsats via Lånekoll Jämför lån till kontantinsats →

Att förstå hur stor kontantinsats som krävs för ett billån med bilen som säkerhet är avgörande när du planerar att köpa ett nytt fordon. I Sverige, liksom i många andra länder, är det vanligt att finansieringsinstitut och banker kräver en viss procentandel av bilens köpeskilling som kontantinsats från köparen. Denna förskottsbetalning tjänar som en säkerhet för långivaren och minskar risken för kreditförlust. För billån med bilen som säkerhet är det standard att man måste ha minst 20% av bilens pris i kontantinsats. Denna regel gäller oavsett vilken bank eller långivare du väljer att ta ditt lån hos. Den här guiden syftar till att ge en översikt över hur du beräknar storleken på den kontantinsats som krävs och vilka faktorer du bör ta hänsyn till när du planerar ditt bilköp.

Varför krävs en kontantinsats?

En kontantinsats minskar långivarens risk genom att direkt minska lånebeloppet. Det innebär att om du inte kan betala tillbaka lånet, har långivaren en större chans att återvinna sina pengar genom att sälja bilen. En större kontantinsats kan också ge dig lägre räntor och bättre lånevillkor, eftersom det visar på en högre grad av ekonomisk stabilitet från din sida.

Hur beräknar man storleken på kontantinsatsen?

För att beräkna storleken på din kontantinsats börjar du med att fastställa bilens totala köpesumma. Om bilen till exempel kostar 200 000 kronor och kravet på kontantinsats är 20%, multiplicerar du totalpriset med 0,20 (20%). I detta fall blir din kontantinsats 40 000 kronor. Det är viktigt att också ta hänsyn till eventuella extra kostnader som kan tillkomma, såsom registreringsavgifter och försäkringar.

Vilka alternativ finns om man inte har tillräckligt med kontanter?

Om du inte har möjlighet att betala den erforderliga kontantinsatsen ur egen ficka finns det flera alternativ att överväga. Du kan till exempel spara en del av din inkomst tills du når det önskade beloppet, eller undersöka möjligheten att låna pengar från familj eller vänner. En annan lösning kan vara lämna en bil som inbyte.

Hur påverkar kontantinsatsen ditt lån?

Storleken på din kontantinsats påverkar direkt storleken på ditt lån och därmed dina månadskostnader. En högre kontantinsats minskar det belopp du behöver låna, vilket leder till lägre månadskostnader och potentiellt en kortare löptid på lånet. Det ger dig också en bättre position för att förhandla om lånevillkor, inklusive räntan. Att välja att betala en högre kontantinsats än det minimikrav på 20% kan vara ett klokt ekonomiskt beslut som sparar pengar över tid.


3 Feb 2024